Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ rơi Hướng dẫn neo đậu tàu và bảo vệ ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tờ rơi Hướng dẫn neo đậu tàu và bảo vệ ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão, áp thấp nhiệt đới


Tờ rơi hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, bảo vệ ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cá nhân khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

Chi tiết vui lòng tải File đính kèm tại đây: Tải về

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai