Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2030

Ngày 24/10/2023, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đã ký Quyết định số 4367/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2030.

(30/10/2023)

Công tác cải cách hành chính đã có bước chuyển tích cực

Sáng ngày 01/12, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ. Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tham dự chỉ đạo cuộc họp.

(01/12/2022)

Quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC (Parindex) của Bộ và các đơn vị

Ngày 08/6/2022, Thứ trưởng thường trực Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

(21/06/2022)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCTT, Luật Đê điều

Ngày 09/11/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức “Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(09/11/2021)

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn: Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Còn Phù Hợp...

Ngày 08/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(08/11/2021)

Quyết định số 4116.QĐ.BNN.TCCB ngày 22.10.2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

(30/10/2021)

Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

(25/07/2021)