Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển Tư vấn quản lý và phát triển trang truyền thông của Tổng cục phòng, chống thiên tai

Gói thầu số 3: Tư vấn Phát triển, quản lý trang facebook của Tổng cục PCTT để tăng cường các bài đăng về giới trong phòng chống thiên tai

(15/04/2022)

Thông báo mời thầu: dịch tài liệu Việt-Anh/ Anh-Việt

Gói thầu số 6: Dịch tài liệu Việt – Anh/ Anh-Việt

(08/04/2022)

Thông báo mời Đơn vị cung cấp vé máy bay

Gói thầu số 23: Mua vé máy bay cho cán bộ và đại biểu tham gia cuộc thi Xung kích phòng chống thiên tai.

(23/11/2021)

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn

Gói thầu số 7: "Tuyển tư vấn rà soát hệ thống dữ liệu hiện hành về quản lý thiên tai của Chính phủ và rà soát chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai có lồng ghép giới"

(08/11/2021)

Thông báo mời thầu Dịch vụ Tổ chức Hội thảo

Gói thầu: Tổ chức hội thảo trực tuyến quốc tế về “Thúc đẩy phương pháp tiếp cận toàn xã hội trong quản lý thiên tai tập trung vào giới và các yếu tố đa dạng xã hội”

(29/10/2021)

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê chuyên gia đánh giá theo bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh”

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: “Thuê chuyên gia đánh giá theo bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh”.

(16/10/2021)

Thông báo mời thầu Dịch vụ Tổ chức sự kiện

Chương trình khu vực “Tăng cường Quyền Con người và Bình đẳng Giới thông qua Hành động Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai và Biến đổi Khí hậu” (EmPower) là sáng kiến ​​chung của hai tổ chức Liên hợp quốc bao gồm Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), được tài trợ bởi Chính phủ Thụy Điển và thực hiện từ năm 2018-2022 tại 3 quốc gia châu Á là Bangladesh, Campuchia và Việt Nam, cùng với các hoạt động khác ở cấp khu vực. Kết quả chung của chương trình là “Các quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương thực hiện các hành động để chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai có lồng ghép, xem xét các yếu tố về giới để giải quyết các nguyên nhân chính gây ra tình trạng dễ bị tổn thương trên cơ sở giới”.

(10/10/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn liền với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Hợp phần 2 Tăng cường năng lực - Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn liền với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Hợp phần 2 Tăng cường năng lực - Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung

(09/01/2020)