Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Văn bản lấy ý kiến

Hiện nay, Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng một số Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trang web của tổng cục xin giới thiệu nội dung các Dự thảo văn bản pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mời bạn đọc nhấn vào tên Văn bản để tham gia góp ý.

Tên văn bản lấy ý kiến Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
{{item.TitleVBFull}} {{item.NgayBatDau | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.NgayHetHan | fdate:'DD/MM/YYYY'}}