Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố "Kế hoạch Phòng, chống thiên tai Bộ NN&PTNT giai đoạn 2021-2025"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Quyết định số 467/QĐ-BNN-PCTT ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025

(29/01/2021)