Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 22/3/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1622/BNN-PCTT gửi các Bộ, ngành và địa phương về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025

(22/03/2021)

Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

(25/05/2020)