Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 24/12, Hội đồng thi tuyển công chức - Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thông báo số 15/TB-HĐTTCC Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

(24/12/2021)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

Tổng cục Phòng chống thiên tai ban hành Thông báo số 01 ngày 7/10/2021 về việc triệu tập thí sinh thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

(07/10/2021)

Thông báo về việc điều chỉnh phương án tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Ngày 13/8/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định số 347/QĐ-PCTT về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Tổng cục, trong đó có có việc điều chỉnh một số nội dung và hình thức thi tuyển.

(19/08/2021)

Tổng cục Phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 28/7/2021, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ra thông báo số 42/TB-PCTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

(30/07/2021)

Tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ nhiệm vụ Văn phòng thường trực BCH PCTT TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

(14/01/2021)