Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ rơi hướng dẫn phòng tránh Rét hại

Tờ rơi được biên dịch sang tiếng dân tộc Dao, dân tộc Mông, dân tộc Thái


Rét hại là loại hình thiên tai khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 13 độ C.

Tờ rơi bao gồm các khuyến cáo, hướng dẫn về những điều cần biết để phòng tránh rét hại (tác hại, những điều nên làm và không nên làm). Tờ rơi bằng tiếng Việt và được biên dịch sang tiếng dân tộc Dao, dân tộc Mông và dân tộc Thái.

Tờ rơi (tiếng Việt)

Tờ rơi (tiếng dân tộc Dao)

Tờ rơi (tiếng dân tộc Mông)

Tờ rơi (tiếng dân tộc Thái)

Chi tiết vui lòng tải các File đính kèm tại đây:

Bản tiếng Việt, tiếng Dao

Bản tiếng Việt, tiếng Mông

Bản tiếng Việt, tiếng Thái

Văn phòng TT BCĐ TW PCTT