Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã

(20/04/2020)

Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.

(13/03/2020)

Tài liệu hướng dẫn thiết lập và kết nối trang Facebook

(30/07/2019)

Giông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp xảy ra. Cơn giông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thăng. Cơn giông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 tiếng và có thể trải rộng từ vài chục đến hàng trăm km.

(29/03/2019)