Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn kỹ năng phòng chống bão, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất


Lũ quét và những dấu hiệu của lũ quét

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ quét

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ

- Hướng dẫn an toàn đối phó với lũ

- Lũ lụt và những hiểm họa

- Phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với thiên tai


Lũ lụt

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ lụt

Lũ lụt ở vùng ĐBSCL và những hiểm họa