Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai


Hội đồng tuyển dụng viên chức Tổng cục Phòng chống thiên tai thông báo kết quả thi vòng 1 và thời gian địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Tổng cục PCTT.

Chi tiết thông báo tải tại đây