Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TP. HCM lên phương án phòng, chống hạn hán mùa khô năm 2024

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn.


Theo UBND TP.HCM, phương án nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm mùa khô năm 2024. Phương án cũng nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

UBND TP.HCM cũng đề nghị các ngành chức năng tổ chức kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, chủ động thực hiện sớm việc nạo vét, các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các ao, hồ, sông, kênh, rạch. Xây dựng kế hoạch cấp nước, cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sử dụng trên địa bàn TP. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn nghiêm trọng cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam xác định lịch xả nước của hồ Dầu Tiếng để chủ động thông báo đến các địa phương lấy nước, trữ nước đảm bảo phục vụ cho dân sinh, dịch vụ, công nghiệp và cho sản xuất nông nghiệp.

UBND TP.HCM ban hành phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024

Để thực hiện phương án, UBND TP.HCM yêu cầu các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phải mang tính đồng bộ, hiệu quả, có trọng điểm, ưu tiên theo từng thời đoạn, phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất từng khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Về giải pháp thủy lợi, tổ chức quan trắc, giám sát tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời hướng dẫn người dân trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, các công trình cấp nước; tăng cường công tác nạo vét, gia cố, duy tu sửa chữa hệ thống kênh tưới, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng ở các vùng có nguy cơ xảy ra hạn hán để đảm bảo đủ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng chống cháy rừng.

Đối với giải pháp về trồng trọt, TP.HCM đề nghị thực hiện bố trí cơ cấu mùa, vụ gieo trồng phù hợp, ưu tiên sử dụng giống cây trồng có khả năng chịu mặn, chịu hạn, hiệu quả kinh tế cao. Tập trung xuống giống đồng loạt, đúng thời vụ, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với các loại cây trồng tại vùng có nguy cơ nhiễm mặn cao.

Đối với giải pháp về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, thông tin rộng rãi, kịp thời về tình hình thời tiết, mức độ xâm nhập mặn, khuyến cáo người dân nuôi trồng thủy sản áp dụng mô hình nuôi phù hợp, chủ động chuyển đổi cơ cấu con giống phù hợp, thả giống mật độ hợp lý và có biện pháp chăm sóc chu đáo để hạn chế những thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và người dân các giải pháp cải tạo tốt ao nuôi, xây dựng chuồng trại phù hợp với tình hình thực tế. Từng bước áp dụng kỹ thuật, quy trình nuôi an toàn sinh học.

Đối với giải pháp về lâm nghiệp, rà soát lại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cây phân tán cao với quy mô đám cháy lớn để xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy theo diễn biến tình hình thời tiết và thực tiễn khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy lớn. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, tuần tra các khu rừng trong phạm vi quản lý, chủ động chuẩn bị các loại phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ máy bơm cấp nước phòng, chống hạn khi cần thiết, đặc biệt phục vụ phòng chống cháy rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng và các vùng có cây lâm nghiệp phân tán ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Cũng theo UBND TP.HCM, phương án cần huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban ngành Thành phố, UBND TP. Thủ Đức và các quận - huyện, các đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024. Đồng thời, UBND TP.HCM cũng yêu cầu, phương án cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác vận hành công trình hồ chứa thượng nguồn Thành phố.

Về quá trình thực hiện, UBND TP.HCM cũng đưa ra 5 nội dung, giải pháp thực hiện bao gồm: Giải pháp chung bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất; Giải pháp về thủy lợi; Giải pháp về trồng trọt; Giải pháp về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Giải pháp về lâm nghiệp.

Để phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 đạt được hiệu quả, UBND TP.HCM yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, Chủ tịch UBND các quận - huyện: Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân; huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn TP.HCM. Kế hoạch gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo.