Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 23/11/2022BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 23/11/2022

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

  1. Tin không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 20-22 độ.

2. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ngày và đêm 24/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/22/11-19h/23/11): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm (mưa tập trung chủ yếu vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/11), một số trạm có lượng mưa lớn như: ở Hà Tĩnh các trạm Đậu Liêu 352mm, Hồ Cù Lây 308mm, Linh Cảm 214mm, Đức Long 208mm, Hương Sơn 192mm; ở Nghệ An các trạm Chợ Tràng 262mm, Vinh 217mm.

- Mưa đêm (19h/23/11-07h/24/11): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 163mm, Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 70mm, Cao Quảng (Quảng Bình) 94mm.

- Mưa 3 ngày (19h/20/11-19h/23/11): Khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 130-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 370mm; Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 318mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 256mm.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

  1. Hồ chứa thủy lợi

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 2.323 hồ, dung tích đạt từ 78% - 95% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước.

- Khu vực Nam Trung Bộ: 517 hồ, dung tích đạt 80% - 98% dung tích thiết kế; 298 hồ đầy nước.

- Khu vực Tây Nguyên: 1.246 hồ, dung tích đạt 87-96% dung tích thiết kế; 676 hồ đầy nước.

  1. Hồ chứa thủy điện

- Khu vực Bắc Bộ: 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 47 m3/s.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8-20 m3/s.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: 07 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 100 m3/s.

- Khu vực Tây Nguyên:  05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 9-53 m3/s.

  1. Tình hình đê điều

Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

  1. Trung ương

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

  1. Địa phương

Các tỉnh/thành phố triển khai ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ khu vực trũng, thấp và gió mạnh trên biển.

IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

  1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ khu vực Trung Bộ; không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

Tải file đính kèm