Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 10/02/2024BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 10/02/2024

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Tin dự báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ngày và đêm 11/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/09/02-19h/10/02): Khu vực Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 23mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 50mm.

- Mưa đêm (19h/10/02-07h/11/02): Trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.

- Mưa 3 ngày (19h/07/02-19h/10/02): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa nhỏ rải rác, tổng lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Kim (Hà Tĩnh) 46mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 36mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương

- Văn phòng thường trực BCĐ QGPCTT có công văn số 48/VPTT ngày 06/02/2024 gửi các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà về ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

- Văn phòng thường trực BCĐ QGPCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin thời tiết nguy hiểm, kịp thời chuyển đến địa phương để chủ động ứng phó.

2. Địa phương

- Các địa phương chủ động triển khai ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển theo Công văn số 48/VPTT ngày 06/02/2024 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; trong đó có 11 tỉnh[1] đã ban hành văn bản chỉ đạo.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai nguy hiểm để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

III. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà thực hiện công văn số 48/VPTT ngày 06/02/2024 về việc ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

 

Tải file đính kèm