Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 01/12/2022BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 01/12/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Tin gió mùa Đông Bắc và rét

Ngày 02/12, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-110C, vùng núi cao có nơi dưới 30C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-140C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-170C.

2. Tin dự báo mưa lớn ở Trung Bộ

Từ ngày 02-04/12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa từ 80-130mm, có nơi trên 160mm; tỉnh Quảng Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm

Từ ngày 04-05/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày 02/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

4. Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hoà

Từ ngày 02-05/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên mức báo động BĐ1 và trên BĐ1; có sông lên mức BĐ2.

5. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/30/11-19h/01/12): Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa 20-40mm; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 106mm; Tân Hoá (Quảng Bình) 95mm; Cao Quảng (Quảng Bình) 90mm.

- Mưa đêm (19h/01/12-07h/02/12): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa mừa, mưa to phổ biến từ 40-80mm, riêng Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk cục bộ có mưa trên 100mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tiên Lãnh (Quảng Nam) 131mm, hồ Việt An (Quảng Nam) 120mm, Sông Hinh (Phú Yên) 210mm, Ea Pil (Đắk Lắk) 123mm.

- Mưa 3 ngày (19h/29/11-19h/01/12): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quang Bình (Hà Tĩnh) 141mm; Tân Hoá (Quảng Bình) 95mm.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa thủy lợi

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 2.323 hồ, dung tích đạt từ 77% - 97% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước.

- Khu vực Nam Trung Bộ: 517 hồ, dung tích đạt 81% - 97% dung tích thiết kế; 298 hồ đầy nước.

- Khu vực Tây Nguyên: 1.246 hồ, dung tích đạt 89-95% dung tích thiết kế; 676 hồ đầy nước.

2. Hồ chứa thủy điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Lô 6: 47/470; Sông Lô 8B: 63/260.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 15/57; Hố Hô: 70/140; Hủa Na: 8/75.

- Khu vực Đông Nam Bộ: Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Bung 4: 50/128; Sông Hinh: 20/77; Thượng Sông Ông: 7/9; Vĩnh Sơn A: 8/20.

- Khu vực Tây Nguyên: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thượng Kon Tum: 7/35.

 

3. Tình hình đê điều

Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương

- Ngày 25/11/2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT đã ban hành công văn số 602/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai trong những ngày tới.

- Ngày 29/11/2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT đã ban hành công văn số 606/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về việc ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương

- 15 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với diễn biến thiên tai theo công văn số 602/VPTT ngày 25/11/2022.

- 19 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại, gió giật mạnh trên biển theo công văn số 606/VPTT ngày 29/11/2022.

IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

Tải file đính kèm