Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn mùa kiệt vùng Đồng bằng sông Cửu Long (từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024)

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024).


Chi tiết xem tại đây

 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam