Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố "Kế hoạch Phòng, chống thiên tai Bộ NN&PTNT giai đoạn 2021-2025"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Quyết định số 467/QĐ-BNN-PCTT ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025


Chi tiết Quyết định tại đây

Nội dung Kế hoạch tại đây

 

 

Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai