Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 14/QGPCTT đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng .

14/QGPCTT

Văn bản số 14/QGPCTT đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng .

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công văn