Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 493/VPTT về ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất


493/VPTT

Công văn số 493/VPTT về ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công văn