Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển (các tỉnh/ thành phố ven biển)

66/VPTT

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Hướng dẫn