Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu truyền thông trong Tuần lễ Quốc Gia Phòng chống thiên tai năm 2020


Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2020 (bao gồm các thiết kế mẫu pano, băng rôn, một số clip, phóng sự tuyên truyền, audio truyền thanh,...) sẽ được Văn phòng BCĐ TW về PCTT cập nhật tại đường link dowload dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1cKfvgUrOggBOF2AmtsAajQ9FlHpYGbf3?usp=sharing

Trân trọng!

 

 

Văn phòng BCĐ TW về PCTT