Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu truyền thông phục vụ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam


Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021:

Vui lòng truy cập và tải các tài liệu liên quan tại đường link sau:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1e4mOEeFmvKty_EEnlhn6NfC9ZRqYszR6?fbclid=IwAR2VKW-f6eBNNMvLuKtxjHbOBTaupZ0vFPumhDiLPlPHNL1nvydv_outdjg

Trân trọng!