Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ rơi về Hạn hán và cách phòng chống

Tờ rơi về Hạn hán và cách phòng chống


Hạn hán là hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài do không có mưa và cạn kiệt nguồn nước.

Đây là loại hình thiên tai gây thiệt hại trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế, chính trị xã hội và sức khỏe con người.

Tờ rơi bao gồm các nội dung: nguyên nhân, tác hại và các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Chi tiết vui lòng tải File đính kèm tại đây: Tài liệu hạn hán và cách phòng chống 

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT