Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Phê duyệt kết quả điều tra dự án "Điều tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp phòng chống" (tại Quyết định số 564/QĐ-PCTT-ƯPKP ngày 26/10/2020 của Tổng cục PCTT)


Chi tiết liên hệ: Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 0243.7335693; Fax: 0243.733.5701; email: kythuattonghop.upkp@gmail.com

Tải tài liệu tại đây

 

Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai