Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, trong đó có nội dung “Rà soát, hoàn thiện Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo Đề án chiến lược) và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo Quyết định).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định (có dự thảo Quyết định gửi kèm theo; dự thảo Đề án được đăng trên trang Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: www.mard.gov.vn và Tổng cục Phòng chống thiên tai: phongchongthientai.mard.gov.vn).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Phòng chống thiên tai - Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0243.211.5704; fax: 0243.7335701; Email: vuantoanthientai@vndma.gov.vn) trước ngày 31/10/2019 để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tải file đính kèm tại đây

Vụ KSAT