Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài trình bày của Chuyên gia JICA về biện pháp chống xói lở bờ sông

Xói lở bờ sông là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở khu vực nông thôn Việt Nam. Từ năm 2010, JICA đã hỗ trợ bảo vệ các khu vực bờ sông áp dụng phương pháp kỹ thuật sông ngòi truyền thống của Nhật Bản. Ông Takashi Suzuki, chuyên gia (Cố vấn về Quản lý Rủi ro Thiên tai) của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang làm việc tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đưa ra biện pháp chống xói lở bờ sông thông qua bài trình bày dưới đây.


Phòng HTQT và KHCN