Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác xây dựng bảo vệ đê điều gắn liền với nhiệm vụ phòng và chống lụt bão của cả nước là một sự nghiệp chiến đấu gay go, gian khổ đầy nguy nan. Trong thời bình để chiến đấu với thiên tai ác liệt, còn trong thời chiến để chống với địch họa tàn bạo nhiều lúc kết hợp với...

(09/11/2019)