Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ATLAS giải pháp an toàn cho nhà ở của 13 tỉnh

ATLAS áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo ở vùng thường xuyên có nguy cơ bão, lũ lụt...

( 10/11/2020 )

Tờ rơi hướng dẫn phòng tránh nắng nóng

Tờ rơi hướng dẫn phòng tránh nắng nóng

( 10/11/2020 )

Sổ tay Hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh...

Sổ tay tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng phương án ứng phó, thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai trong...

( 24/08/2021 )


Tiêu đề Loại hình truyền thông Khu vực Loại hình thiên tai Đối tượng Năm SX
{{item.Title}} {{x.LookupValue}}
{{x.LookupValue}}
{{x.LookupValue}}
{{x.LookupValue}}
{{x.LookupValue}}