Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Bộ tại công văn số 5990/BNN-TCCB ngày 31/8/2020/

(03/09/2020)

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet

Ngay sau khi hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) chính thức khai trương sáng nay, 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống này.

(12/07/2019)

E-Cabinet: Bước tiến lớn trong cải cách của Chính phủ

Với việc đưa vào vận hành chính thức Hệ thống e-Cabinet (Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ) vào ngày ngày 24/6 sắp tới, đây là sự quyết tâm trong cải cách hành chính, bước đi lớn trong hiện thực hoá Chính phủ phi giấy tờ và là một trong những bước đi của xây dựng Chính phủ điện tử.

(12/07/2019)

Các Bộ cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cổng dịch vụ công Quốc gia

“Chính phủ điện tử không phải là việc gửi giấy mời qua email, hướng tới nền kinh tế số, phục vụ người dân mới là mục tiêu của Chính phủ điện tử”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng lưu ý và cho biết việc cấp đổi bằng lái xe sẽ nằm trong số các thủ tục đầu tiên được phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sắp khai trương.

(12/07/2019)

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

(12/07/2019)

Nhiều Bộ cắt giấy phép, thủ tục nhưng… chưa công khai

Đây là nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

(12/07/2019)

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, gửi nhận văn bản điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2019.

(12/07/2019)

Cải cách môi trường kinh doanh chưa đủ, chưa nhanh

5 năm (2014 - 2018) thực hiện cải cách theo Nghị quyết 19 (NQ19) của Chính phủ, nhiều chỉ số của Việt Nam trong Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có sự cải thiện.

(17/12/2018)

Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam là bước đi đúng hướng

Đánh giá của Đoàn công tác đến từ Ngân hàng Thế giới cho thấy, chương trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam là một bước đi đúng hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

(17/12/2018)