Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

Tổng cục Phòng, chống thiên tai Thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

(10/06/2019)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

(28/05/2019)

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

(11/04/2019)