Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ nhiệm vụ Văn phòng thường trực BCH PCTT TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

(14/01/2021)

Kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

Tổng cục Phòng, chống thiên tai Thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

(10/06/2019)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

(28/05/2019)

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

(11/04/2019)