Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc điều chỉnh phương án tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Ngày 13/8/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định số 347/QĐ-PCTT về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Tổng cục, trong đó có có việc điều chỉnh một số nội dung và hình thức thi tuyển.

(19/08/2021)

Tổng cục Phòng chống thiên tai tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 28/7/2021, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ra thông báo số 42/TB-PCTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

(30/07/2021)

Tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ nhiệm vụ Văn phòng thường trực BCH PCTT TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

(14/01/2021)

Kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

Tổng cục Phòng, chống thiên tai Thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2019

(10/06/2019)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

(28/05/2019)

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

(11/04/2019)