Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nói về một trong những bài học lớn nhất rút ra từ trận lũ lụt năm 1999, ông Nguyễn Văn Mễ nguyên chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - một trong những người trực tiếp chỉ đạo xử lý tình huống khẩn cấp tại địa phương khi ấy - cho rằng, đó là bài học tự quản tại chỗ

(27/11/2019)

Ngày 18/9, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra đợt diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

(19/09/2019)

Trước mùa mưa bão 2019, các tỉnh miền núi phía Bắc đã khẩn trương chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai (PCTT), trong đó phương châm “4 tại chỗ” được cho là hiệu quả và giảm thiểu rủi ro thiệt hại.

(08/06/2019)

Khoá tập huấn tập trung tăng cường kiến thức, kỹ năng của các tổ chức đối tác DIPECHO và các tổ chức thành viên trong Nhóm làm việc về quản lý thiên tai (DMWG) về thiết kế và thực hiện các chiến lược vận động chính sách nhằm lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào chính sách, kế hoạch và các chương trình của chính quyền cấp địa phương cũng như Chính phủ Việt Nam.

(22/06/2018)

"Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai" đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Phòng chống thiên tai diễn ra ngày 4/5, tham dự có Lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

(07/05/2018)