Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng phó với mưa lớn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn số 496/TWPCTT-VP gửi các Ban Chỉ huy PCTT&TCKN các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa để chủ động triển khai thực hiện


Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn số 496/TWPCTT-VP gửi các Ban Chỉ huy PCTT&TCKN các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa để chủ động triển khai thực hiện

Chi tiết công văn tại đây

Thái Thị Khánh Chi