Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phát hành hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu số 9 Xây dựng kế hoạch phòng choogns thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên


Thông báo về việc phát hành hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu số 9 Xây dựng kế hoạch phòng choogns thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Mã gói thầu VN-Mard-110106-CS-QCBS) thuộc Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Hợp Phần 2 Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai do WB tài trợ.

Tải Thông báo số 109/BQLDA ngày 20/9/2019 tại đây

Tổng cục PCTT - Ban QLDA