Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nha Trang: Cảnh báo 86 điểm nguy cơ sạt lở và 106 điểm có khả năng ngập cục bộ

Ngày 25-9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh kiểm tra công tác PCTT-TKCN năm 2020 tại TP. Nha Trang.


Theo báo cáo của thành phố, UBND TP. Nha Trang đã kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy PCTT-TKCN năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020 và kế hoạch triển khai ứng phó sự cố thiên tai và TKCN năm 2020. 27/27 xã, phường đã xây dựng và phê duyệt xong phương án ứng phó thiên tai và kế hoạch triển khai thực hiện. Mọi kế hoạch PCTT phải được triển khai trước mùa mưa bão và quán triệt thực hiện đầy đủ, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Thành phố đã rà soát cảnh báo 86 điểm, vị trí xung yếu có khả năng xảy ra sạt lở; 106 điểm, khu vực xung yếu có khả năng xảy ra ngập cục bộ. Các hồ trên địa bàn cơ bản bảo đảm vận hành an toàn trước mùa mưa năm 2020. Thành phố đề xuất kiểm tra thực tế 2 vị trí sạt lở năm 2018 tại dự án khu đô thị Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa) và khu vực sau chùa Lâm Tì Ni (xã Phước Đồng)…

Sạt lở đèo ở Khánh Sơn (Tỉnh lộ 9) Ảnh minh họa)

Đoàn kiểm tra thống nhất phương án, kế hoạch PCTT-TKCN do địa phương xây dựng; đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện rà soát hoạt động các đội xung kích phòng, chống thiên tai tại các xã, phường; quán triệt bảo đảm trực ban 24/24 giờ, thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN.

 

Tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, Nha Trang) bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

 

Teo Báo Khánh Hòa