Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông Châu Á (NARBO) – HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông Châu Á (NARBO) được chính thức thành lập tháng 2 năm 2004, với mục đích thúc đẩy việc quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IWRM) tại các lưu vực sông, trong khu vực gió mùa Châu Á. NARBO có mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện của các Ban quản lý lưu vực sông (RBO) trong việc thúc đẩy quản lý tài nguyên nước tổng hợp và nâng cao chất lượng quản trị nước, thông qua các hoạt động đào tạo, trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các RBO, các cơ quan ngành nước của RBO và các tổ chức đối tác tri thức.


NARBO cam kết hoạt động trong khu vực  gió mùa Châu Á có mật độ dân cư đông đúc, khoảng 3.3 tỉ dân, chiếm hơn 60% dân số thế giới. Do vậy lượng nước sử dụng trong vùng Châu Á gió mùa chiếm tới 50% tổng lượng nước thế giới, và những giải pháp về nước trong khu vực là những đóng góp quan trọng trong sự ổn định của Thế giới. Dân số trong khu vực gió mùa Châu Á ngày càng tăng cao  và những vấn đề nông thôn đã xuất hiện như là sự thiếu nước do sự tập trung dân cư, sự gia tăng của thiên tai lũ lụt, và sự ô nhiễm nguồn nước.

NARBO có 92 tổ chức thành viên từ 19 nước, bao gồm: Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào,  Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Pakistan, Trung Quốc,  Philippines, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam. Các tổ chức thực hiện hoặc thúc đẩy quản lý tài nguyên nước tổng hợp, bao gồm các tổ chức lưu vực sông, các tổ chức chính phủ, chính quyền liên bang/tỉnh/địa phương, các đối tác tri thức khu vực, liên khu vực và các tổ chức hợp tác phát triển song phương và đa phương đều  có thể trở thành thành viên của NARBO.

Nhằm đạt được các mục tiêu của mình, NARBO tập trung vào các hoạt động:

 • Vận động, nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, các cách làm tốt và các bài học kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước tổng hợp thông qua website của NARBO, các ấn phẩm, nghiên cứu điển hình, bản tin điện tử, các tài liệu hướng dẫn và tài liệu nguồn, quan hệ truyền thông.
 • Tăng cường năng lực cho các Ban quản lý lưu vực sông trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước tổng hợp và nâng cao chất lượng quản trị nước thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, đánh giá việc thực hiện, các chuyến tham vấn, các chương trình học bổng, làm việc giữa các Ban quản lý lưu vực sông, các chương trình trao đổi cán bộ và các chương trình hợp tác đào tạo giữa các nước thành viên.
 • Tư vấn kỹ thuật hỗ trợ các Ban quản lý lưu vực sông về lập quy hoạch, bảo tồn, phát triển, vận hành và bảo dưỡng hợp lý, hiệu quả các công trình tài nguyên nước.
 • Tăng cường hợp tác khu vực để nâng cao chất lượng quản lý tài nguyên nước trong các nước có lưu vực sông quốc tế.

Những hoạt động nổi bật của NARBO gần đây bao gồm:

 • Hội thảo đào tạo quốc tế về quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở các lưu vực sông để phát triển bền vững do NARBO tổ chức trong ba ngày từ 5 - 7 tháng 2 năm 2019 tại thành phố Cauayan, Isabela, Philippines với khoảng 100 đại biểu đến từ các tổ chức lưu vực sông, các trường đại học, v.v.. Hội thảo tập trung vào chủ đề: "Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai với quản lý tài nguyên nước tổng hợp của các lưu vực sông ở khu vực gió mùa châu Á" với sự hợp tác từ nhiều tổ chức, bao gồm Đại học bang Isabela, một trong những đối tác tri thức của NARBO.

 Hội thảo đào tạo quốc tế về quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IWRM) ở các lưu vực sông để phát triển bền vững

 Hội thảo có mục tiêu:

 • Tìm hiểu về tình trạng mất an toàn nguồn nước ở mỗi lưu vực sông và xác định các khoảng trống giữa cung/cầu;
 • Thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương thực thông qua các Ban quản lý lưu vực sông được tăng cường năng lực;
 • Xây dựng nền tảng để chia sẻ kiến thức về các nguyên tắc và thực hành quản lý tài nguyên nước tổng hợp bền vững trong các lưu vực sông thuộc khu vực gió mùa Châu Á;
 • Giới thiệu các công cụ phân tích quản lý tài nguyên nước tổng hợp để đánh giá hiệu suất, hỗ trợ quyết định và quản trị; và
 • Xây dựng kế hoạch hành động cho quản lý lưu vực sông bền vững.

 

 • Chương trình hợp tác đào tạo giữa Công ty dịch vụ công Jasa Tirta 1, Indonesia và Japan Water Agency, Nhật Bản trong bốn ngày từ 22 đến 25 tháng 4 năm 2019 tại Nhật Bản. Đây là chuyến du học kỹ thuật tại Nhật Bản về an toàn đập và các vấn đề quản lý liên quan. Đây là một trong những hoạt động của NARBO nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực, hiểu biết và chia sẻ ý kiến và thông tin giữa các thành viên về Quản lý tài nguyên nước tổng hợp.

Hội thảo khu vực Giáo dục về nước tại châu Á và Thái Bình Dương do UNESCO tổ chức từ ngày 4-5 tháng 9/2019 tại Jakarta, Indonesia với sự tham gia của 19 đại biểu đến từ Úc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Bồ Đào Nha, Thái Lan và Đông Timor. Các đại biểu chia sẻ những nghiên cứu điển hình của mỗi nước, thảo luận về việc tối ưu hóa các đóng góp của hệ thống các chương trình về nước (water family) của UNESCO. Hội thảo cũng tập trung vào các nội dung đào tạo quản lý tài nguyên nước tổng hợp trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn IWRM. Dự thảo tài liệu hướng dẫn 3A (Appropriate, Applicable, Approach - Phù hợp, ứng dụng và tiếp cận) cũng đã được giới thiệu tại hội thảo. Các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị thực tế cho dự thảo chương trình giáo dục nước về sinh thái học và quản lý tài nguyên nước tổng hợp đối với biến đổi khí hậu, tác động của thảm họa nước và khả năng phục hồi trên cơ sở khoa học bền vững ở châu Á và Thái Bình Dương.

Thông tin chi tiết về  NARBO có thể tìm tại website:

http://www.narbo.jp/index.html

Nguồn: Website của tổ chức NARBO & tailieu.vn (Vụ HTQT)