Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia


Tổng cục Phòng, chống thiên tai được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao quản lý rà soát 02 TCVN, thông tin cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn quốc gia CTTL – Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ (rà soát TCVN 8419:2010), Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống thiên tai.
  2. Tiêu chuẩn quốc gia CTTL  – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế (rà soát TCVN 8419:2010), Đơn vị thực hiện: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

Đến nay, các dự thảo đã hoàn thành. Tổng cục Phòng, chống thiên tai trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo.

Các góp ý xin gửi về:

  1. Đối với Tiêu chuẩn quốc gia CTTL – Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

- Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống thiên tai

- Địa chỉ: Số 54 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội

- Email: kehoach.dmptc@gmail.com

  1. Đối với Tiêu chuẩn quốc gia CTTL – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế

- Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

- Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, Hà Nội

- Email:  lengoccuong258@gmail.com  

Link tải tài liệu:

  1. TC Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
  2. TC Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế