Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 92/TWPCTT gửi các Bộ, ngành địa phương về việc rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh

Ngày 3/8/2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT ban hành Công văn số 92/TWPCTT gửi các Bộ, ngành địa phương về việc rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh.


Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT