Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 20/CĐ-TW ngày 03/12/2019 ứng phó bão số 7 (bão Kammuri)


Chi tiết Công điện số 20/CĐ-TW ngày 03/12/2019 về việc ứng phó với bão số 7 vui lòng Tải file tại đây

Văn phòng thường trực BCĐ trung ương về PCTT