Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chung tay ứng phó hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long

Xâm nhập mặn 2019-2020 được dự báo sẽ xảy ra sớm hơn, sâu hơn và gay gắt hơn so với TBNN. Trong một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương mùa khô năm 2015-2016. Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành, các đối tác PCTT trong nước và quốc tế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo là sẽ khốc liệt tại Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.


Tổng cục PCTT