Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ngày 24/9/2020, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã tiếp đón Bà Carolyn Carrie Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam. Đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên của Bà Carolyn Turk với Bộ Nông nghiệp & PTNT kể từ khi bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc vào ngày 1/7/2020.


Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Ban quản lý Trung Ương các dư án Nông nghiệp, Ban quản lý Trung Ương các dự án Thủy lợi, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT.
 

Bà Carolyn Turk, quốc tịch Anh, đã tham gia công tác tại Ngân hàng Thế giới từ năm 1998. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có Chuyên gia Cao cấp về Giảm nghèo tại Việt Nam, Chuyên gia Phát triển Xã hội Cao cấp và Chuyên gia Trưởng về Phát triển Xã hội tại Đông Âu và khu vực Trung Á, và Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Rwanda. Vị trí gần nhất mà Bà đảm nhiệm là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới của nhóm các nước Ethiopia, Nam Sudan, Sudan và Eritrea.

Bà Carolyn Carrie Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Bà Carolyn Turk sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư của Ngân hàng Thế giới và các chương trình chia sẻ tri thức với Việt Nam, bao gồm trao đổi ở cấp địa phương, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, cùng với các chuyên gia nông nghiệp, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn đối với các dự án phát triển nông nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Cũng tại cuộc họp hai bên đã cùng thảo luận về các hoạt động quản lý của 14 dự án đang triển khai và thúc đẩy 5 đề xuất dự án mới, các ý tưởng hợp tác trong thời gian tới về phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng, chống thiên tai. Với sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Thế giới và đặc biệt của Bà Carolyn Turk trong thời gian tới, các dự án sẽ được thực hiện hiệu quả, đóng góp cho sự thành công của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Vụ KHCN&HTQT