Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức, năm 2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai


Chi tiết tại file đính kèm

 Thông báo

Quyết định Ban hành Nội quy kỳ thi tuển tuyển viên chức đợt 1, năm 2019 - Vòng 2 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Chi tiết tại file đính kèm

Quyết đinh

 

Tổng cục PCTT