Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lào Cai:Tập huấn công tác phòng chống thiên tai năm 2021

Thực hiện văn bản 291/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 352/KH-VPTT ngày 17/9/2021 của Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về tổ chức tập huấn cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã triển khai các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2021.


Từ ngày 06/10-14/10/2021 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai tổ chức tập huấn công tác phòng chống thiên tai cho cán bộ xã, trưởng các thôn bản và người dân.

Ông Quảng Văn Việt - Phó Chánh Văn phòng Thường trực tiếp làm giảng viên tập huấn

Tham dự đợt tập huấn có 92 học viên là cán bộ xã, trưởng các thôn bản, lực lượng Xung kích phòng chống thiên tai tại các xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Văn Bàn.  Trong đợt tập huấn các đồng chí giảng viên đã hướng dẫn, tuyên truyền nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào công tác hướng dẫn các địa phương triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác Phòng chống thiên tai và TKCN như Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều; Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai...

Ông Quảng Văn Việt - Phó Chánh Văn phòng Thường trực hướng dẫn học viên thực hành

Đợt tập huấn đã hướng dẫn các học viên các kỹ năng phòng chống thiên tai đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh như dông lốc, sét đánh, mưa đá, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, rét hại, mưa tuyết... Công tác khắc phục thiệt hại, thống kê, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra. Hướng dẫn học viên cách truy cập, theo dõi số liệu 52 trạm đo mưa tự động Vinarain được lắp đặt trên địa bàn tỉnh; 03 trạm thời tiết tổng hợp được lắp đặt tại huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Xát phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Quang cảnh các lớp tập huấn tại huyện Bắc Hà

Kết quả: Qua tập huấn các đồng chí học viên đã được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể nắm được các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, các kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh, công tác làm báo cáo nhanh, báo cáo tổng hợp... Công tác tập huấn đã thực hiện đúng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần làm giảm thiểu tới mức thấp nhất  thiệt hại do thiên tai gây ra.

Học viên tại Si Ma Cai đang trình bày bài thực hành Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai