Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết “Hợp phần 2- Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDRP)”

Sáng nay, ngày 31/7 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và ngân hàng Thế giới World Bank đã phối hội tổ chức hội nghị tổng kết “Hợp phần 2- Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDRP)” để tổng kết, đánh giá các hoạt động và kết quả đạt được của từng nội dung Hợp phần 2 cũng như cơ hội để các địa phương, Bộ ngành, các nhà Khoa học chia sẻ các ý kiến đánh giá, các mong đợiđơi về triển khai kết quả của dự án.


Hội nghị do ông Vũ Xuân Thành-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT và ông Nguyễn Huy Dũng – Chuyên gia cao cấp ngân hàng Thế giới World Bank với sự tham gia của đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai; đại diện đơn vị JICA và các tổ chức quốc tế;và các đơn vị tư vấn đầu ngành.

Hợp phần II do Tổng cục Phòng chống thiên tai là chủ dự án. Mục tiêu của hợp phần II nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành về phòng chống thiên tai tại TW và các địa phương, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác chuẩn bị tái thiết khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai trong trường hợp xảy ra trong tương lai.

(Ông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổng kết các hoạt động và kết quả thực hiện gồm các hoạt động chính đã triển khai: Rà soát, đánh giá toàn diện, đề xuất mô hình cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp; Xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Xây dựng quy trình huy động và tổ chức triển khai các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp, phục hồi và tái thiết sau thiên tai; Xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá nhanh thiệt hại, tổn thất; Đào tạo, tập huấn về công tác Phòng, chống thiên tai cho các cán bộ làm công tác PCTT các cấp; ....

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Anh Tuấn - Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ nội vụ cho biết “Tổ chức bộ máy Phòng chống thiên tai (PCTT) các cấp vẫn còn nhiều bất cập, thiếu thống nhất, chủ yếu kiêm nhiệm, phân tán, về nguồn lực chưa được bố trí đủ biên chế,chưa được đào tạo”. Dựa trên cơ sở các báo cáo tham vấn ông Tuấn đã đề xuất 03 mô hình tổ chức bộ máy nhà nước về PCTT và dự thảo thông tư “Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai các cấp”.

( Ông Trần Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm Động lực học Thuỷ khí Môi trường phát biểu tại hội nghị)

Về nội dung Xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với Quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Ông Trần Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Động lực học Thuỷ khí Môi trường cho biết “Việc xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông, hướng dẫn lồng ghép kế hoạch QLLTH vào kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh cho các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà trong các lưu vực sông Ba, sông Cái Ninh Hoà và sông Cái Nha Trang  đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác Phòng chống thiên tai cấp tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra”.

(Các đại biểu phát biểu tại hội nghị)

Để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại, Viện Nghiên cứu thiên tai (RIDES) đã rà soát đánh giá tình hình triển khai thực tế tại các địa phương, kết hợp với tham khảo các kinh nghiệm hay đang được triển khai tại các nước trên thế giới để đề xuất điều chỉnh. Theo RIDES, để việc thống kê đánh giá thiệt hại được nhanh và hiệu quả, cần phải kết hợp giữa các ứng dụng khoa học công nghệ mới như ảnh viễn thám...với việc huy động lực lượng xung kích cấp cơ sở trong việc thống kê hiện trạng trước khi thiên tai và đánh giá nhanh các thiệt hại ban đầu. Ngoài ra RIDES cũng đã đề xuất công cụ phần mềm thống kê thiệt hại mới để đảm bảo tính thống nhất về bảng biểu, cập nhật theo thời gian ngắn nhất.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Quang Thái- Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế (EPCC) đề xuất sự cần thiết của dòng ngân sách riêng cho Phòng chống thiên tai, quy trình rút gọn cho việc huy động nguồn lực ứng phó và khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Hợp phần II chính thức được khởi động từ 31/11/2017 và kết thúc vào ngày 30/07/2020. Mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc do các chính sách mới phải áp dụng ở phía Việt Nam và dịch bệnh trên thế giới, đến nay toàn bộ các hoạt động của Hợp phần II đã được hoàn thành đúng hạn, đạt được yêu cầu mục tiêu đặt ra trong văn kiện Hiệp định đã kí giữa ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới.

Kết luận tại hội nghị, ông Vũ Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó chánh VP Ban chỉ đạo TW về PCTT đánh giá cao kết quả hoạt động của dự án và sự phối hợp của các bên, ông đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để tổng hợp, làm căn cứ xây dựng các văn bản hướng dẫn luật, cũng như đảm bảo đưa kết quả dự án vào thực tiễn điều hành trong công tác phòng chống thiên tai.

Vụ TTCĐ