Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 11/3/2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Chủ trì hội nghị có ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, thành phần tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành của tỉnh và Ban chỉ huy các huyện, thành phố trong tỉnh; đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nam - Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, đại diện Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Năm 2019, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố cực đoan đã tác động tiêu cực đến Bình Phước, thiên tai đã làm chết 02 người và thiệt hại nhiều về nhà cửa, sản xuất và tài sản với giá trị thiệt hại trên 47 tỷ đồng. Nhưng với sự chủ động của chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và nhân dân đã hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Thanh Nam thay mặt Văn phòng TT BCĐTW phát biểu chỉ đạo hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác PCTT và TKCN năm 2019

Hoạt động cứu hộ cứu nạn với sự tham gia của nhiều lực lượng đã phát huy hiệu quả. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ kết quả hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2019. Trong đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đóng vai trò rất quan trọng; khi thiên tai xảy ra có giải pháp mang tính tổng hợp, phương châm “4 tại chỗ” phải được áp dụng triệt để. Đồng thời, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự cộng lực của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đóng vai trò chủ đạo.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó có việc giao trách nhiệm phụ trách địa bàn cho từng thành viên Ban Chỉ huy. Một số huyện như Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản đề nghị phương án hỗ trợ kinh phí mua ca-nô công suất lớn phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các địa phương có các công trình hồ, đập trọng điểm phải kiểm tra, rà soát, duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình, hồ đập trước mùa mưa, lũ, bão năm 2020. Cần tăng cường hoạt động dự báo, cảnh báo ngắn hạn, gắn với tình huống cụ thể nhằm tăng chất lượng phục vụ phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Hội nghị cũng thảo luận và triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thông qua báo cáo phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch huấn luyện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì soạn thảo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị huyện Bù Đăng, thành phố Đồng Xoài tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc cập nhật thông tin hoạt động của mình để chủ động nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh. Các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong xử lý tình huống, sự cố thiên tai. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng phòng chống, đối phó với thiên tai cho nhân dân./.

Thanh Nam – Chi cục PCTT miền Nam