Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồi ký về công tác đê điều phòng chống lũ lụt

Công tác xây dựng bảo vệ đê điều gắn liền với nhiệm vụ phòng và chống lụt bão của cả nước là một sự nghiệp chiến đấu gay go, gian khổ đầy nguy nan. Trong thời bình để chiến đấu với thiên tai ác liệt, còn trong thời chiến để chống với địch họa tàn bạo nhiều lúc kết hợp với thiên tai gây những tai nạn khủng khiếp. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu Hồi ký về công tác đê điều phòng chống lũ lụt của nguyên Cục trưởng Cục đê điều Nguyễn Trọng Tám.


Văn phòng TT BCD TW về PCTT