Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 55/TWPCTT ngày 22/5/2020 về việc đảm bảo an toàn công trình hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình liên hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2020


Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai