Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai

"Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai" đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Phòng chống thiên tai diễn ra ngày 4/5, tham dự có Lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.


Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài báo cáo khối công việc lớn mà Tổng cục đã làm được thời gian, nhờ sự nỗ lực của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục, cũng như sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị liên quan. Bộ máy cơ cấu tổ chức của Tổng cục được kiện toàn từng bước, đội ngũ cán bộ được nâng cao chất lượng, năng lực thông qua các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ như lớp đào tạo chuyên môn thiết kế kỹ thuật công trình PCTT, lớp hướng dẫn sử dụng Flycam, lớp hướng dẫn kỹ năng truyền thông viết tin bài, chụp ảnh,quay phim…Thời gian tới, Tổng cục tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra: Hoàn thiện thể chế chính sách như sửa đổi Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều, Nghị định 94/NĐ-CP, xây dựng chiến lược Quốc gia về PCTT, Chiến lược truyền thông; Kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức: Xây dựng quy chế làm việc Ban chỉ đạo TW PCTT, văn phòng thường trực, đề án vị trí việc làm; Triển khai thực hiện các chương trình đề án, dự án; Xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn công trình PCTT, bộ chỉ số đánh giá kiểm soát an toàn thiên tai; trình Chính Phủ  phê duyệt Nghị quyết về công tác phòng chống thiên tai; tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng, truyền thông về PCTT; đi đầu ứng dụng khoa học công nghệ trong các công trình PCTT, xây dựng trang web Ban chỉ đạo tiếng Anh; tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày truyền thống PCTT 22/5, các hội nghị phòng chống thiên tai ba miền Bắc, Trung, Nam…Tổng cục trưởng  cảm ơn và mong muốn các Lãnh đạo Bộ, các đơn vị tiếp tuc quan tâm và tạo điều kiện cho Tổng cục hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Lãnh đạo Vụ Tài Chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bố đều nhất trí bản Kế hoạch và đề nghị Tổng cục cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, những nhiệm vụ dài hơi cần xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện từng bước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 2018 đã đề ra.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao kết quả mà Tổng cục Phòng chống thiên tai đã đạt được, không chỉ trong Bộ, ngoài Bộ mà Chính phủ, Thủ tướng đều ghi nhận những nỗ lực đó. Thứ trưởng nhấn mạnh để thực hiện được  kế hoạch đã đề ra, Tổng cục cần phân rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần ưu tiên, lộ trình thực hiện từng bước. Để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Tổng cục cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc bằng các công cụ văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ vướng mắc cơ chế chính sách  trong quá trình thực hiện; rà soát những điểm xung yếu về nguy cơ thiên tai, ưu tiên để có biện pháp xử lý phù hợp; Sạt lở đất bờ sông, ven biển là những vấn đề bức xúc cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để chính quyền, doanh nghiệp, người dân cùng thực hiện; ưu tiên quản lý lũ, thiên tai tổng hợp,đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch PCTT quốc gia, xây dựng bổ chỉ số giám sát đánh giá hàng năm việc thực hiện lồng ghép kế hoạch PCTT vào kế hoạch KT-XH của địa phương, sớm hướng dẫn địa phương thực hiện thu chi quỹ PCTT… 

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đi tham quan văn phòng làm việc của cán bộ, công chức Tổng cục Phòng chống thiên tai

Thứ trưởng đi tham quan phòng điều hành, trực ban ứng phó thiên tai

Văn phòng Thường trực BCĐ TƯ PCTT