Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công trực ban ngày 29/10/2020BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban ngày 29/10/2020

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

 1. Tình hình mưa:

- Mưa đêm từ 19h/29/10 đến 05h/30/10: các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-10mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thanh Thủy (Nghệ An) 321mm, Yên Thượng (Nghệ An) 305mm, Thanh Hương (Nghệ An) 305mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa.

- Mưa đợt từ 19h/27/10 đến 19h/29/10:

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm (tập trung chủ yếu ngày 29/10), một số trạm có lượng mưa lớn: Thanh Hương (Nghệ An): 385 mm, Hạnh Lâm (Nghệ An): 360 mm; Đô Lương (Nghệ An): 301 mm; Mỹ Lộc (Hà Tĩnh): 291 mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh): 230 mm.

+ Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa từ 250-350mm (tập trung vào ngày 28/10), một số trạm có lượng mưa lớn như: A Bung (Quảng Trị): 345 mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 508 mm; Hồng Vân (Thừa Thiên Huế): 430 mm; Phước Công (Quảng Nam): 456 mm; Trà Giáp (Quảng Nam): 417 mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi): 471 mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi): 563 mm.

Dự báo: Từ ngày 30/10 đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm; các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

 1. Tin lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam

Lũ trên trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên, mực nước lúc 01h0, ngày 30/10 trên các sông như sau:

- Trên sông Cả tại Nam Đàn là 5,06m, dưới BĐ1 0,34m;

- Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 7,66m, trên BĐ1 0,16m;

- Trên sông La tại Linh Cảm là 3,86m, dưới mức BĐ1.

Lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống, mực nước lúc 19h ngày 29/10 trên một số sông như sau:

- Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 12,28m, dưới BĐ3 0,72m (đỉnh 12,69m, dưới BĐ3 0,31m, lúc 16h/29/10);

- Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,75m, dưới BĐ3 0,25m (đỉnh 9,35m, trên BĐ3 0,35m, lúc 22h/28/10);

- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,03m, dưới BĐ2 0,47m (đỉnh 5,96m, dưới BĐ3 0,04m, lúc 10h/29/10);

- Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,10m, dưới BĐ2 0,1m (đỉnh 2,49, dưới BĐ3 0.21m, lúc 4h/29/10).

Dự báo: mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt đạt đỉnh ở mức 8,0m, trên BĐ1 0,5m, sau xuống chậm; lũ trên sông Cả, sông La tiếp tục lên, Ngàn Phố tiếp tục xuống.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

 1. 1. Tình hình hồ chứa:

a) Hồ chứa Thủy lợi.

+ Khu vực Bắc Trung Bộ: có 2.323 hồ (174 hồ lớn, 2.149 hồ vừa và nhỏ), các hồ chứa trong khu vực dung tích trung bình 67-93% DTTK;  55 hồ chứa hư hỏng; 41 hồ chứa đang thi công.

+ Khu vực Nam Trung Bộ: có 517 hồ (175 hồ lớn, 342 hồ vừa và nhỏ), các hồ chứa trong khu vực dung tích trung bình 36%÷86% DTTK; 26 hồ chứa hư hỏng; 32 hồ chứa đang thi công.

+ Khu vực Tây Nguyên: có 1.246 hồ (178 hồ chứa lớn, 1.068 hồ chứa vừa và nhỏ); các hồ chứa trong khu vực dung tích trung bình 82%÷97% DTTK; 41 hồ chứa hư hỏng; 43 hồ chứa đang thi công.

b) Hồ chứa Thủy điện.

Theo báo cáo của Bộ công thương, tính đến 22h00, ngày 29/10, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung tăng, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

+ Khu vực Bắc Trung Bộ: có 16 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

+ Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 14 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn

+ Khu vực Tây Nguyên: Có 39 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

+ Khu vực Bắc Bộ: có 10 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

+ Khu vực Đông Nam Bộ: : Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

 1. Tình hình đê điều

Hệ thống đê điều từ Nghệ An đến Hà Tĩnh với tổng chiều dài các tuyến đê 772 km, gồm 524 km đê sông và 248 km đê biển, đê cửa sông (trong đó 65,4 km đê sông từ cấp III trở lên: Nghệ An 46,2km; Hà Tĩnh 19,2km), trong đó có 07 vị trí xung yếu trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên (Nghệ An: 03 vị trí, Hà Tĩnh: 04 vị trí); 11 công trình đê, kè đang thi công dở dang với tổng chiều dài 26,2 km (đê từ cấp III trở lên Hà Tĩnh: 01 công trình dài 0,87km).

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 9 VÀ MƯA LŨ SAU BÃO

 1. Trung ương

- Thủ Tướng Chính phủ có Công điện số 1503/CĐ-TTg, ngày 29/10 về việc khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Ban Chỉ đạo tiền phương đã tổ chức 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 9: Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo TWPCTT làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Nam; đoàn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – Phó trưởng ban TT làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Bộ Công an: Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã tổ chức họp với một số đơn vị thuộc Bộ, Công an các tỉnh Miền Trung và có Điện chỉ đạo cán bộ công an các đơn vị, địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

- Bộ Quốc phòng đã huy động 6.260 cán bộ, chiến sỹ và 20 phương tiện, thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

- Bộ Công thương có Công điện số 8207/CĐ-PCTT, ngày 29/10 chỉ đạo các đơn vị vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện; cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh tới các thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9 và mưa lũ.

- Đài Truyền hình Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương liên tục cập nhật các cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão và mưa lũ, sau bão.

 1. Địa phương

Các địa phương chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, giúp dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục giao thông, lưới điện, kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa; rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thống kê, đánh giá thiệt hại.

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 1. Tìm kiếm cứu nạn

- Trên biển: đến 07h10/29/10, đã tìm kiếm được tàu BĐ 98658 TS/14 LĐ và được tàu KN 467 kéo về Cam Ranh cùng 11 lao động, 03 lao động còn lại lên tàu KN 473 tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên 02 tàu BĐ 96388 TS/12 LĐ và BĐ 97469 TS/14 LĐ.

- Trên đất liền, đến 18h00 ngày 29/10:

+ Đã tìm thấy 17 thi thể khu vực sạt lở tỉnh Quảng Nam, gồm 8/8 ở Trà Vân (Nam Trà My, 6/12 ở Trà Leng (Nam Trà My), 3/11 ở Phước Lộc (Phước Sơn).

+ Đã cứu hộ 38 công nhân mắc kẹt tại công trường đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi và đưa vào bờ an toàn.

 1. Về giao thông:

- Tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ 20h00 ngày 28/10/2020 đến 06h00 ngày 29/10/2020 để giải tỏa phương tiện, chống ùn tắc giao thông từ Bắc Hải Vân tỉnh Thừa Thiên – Huế đến hết địa bàn tỉnh Bình Định.

- Đã khắc phục điểm sạt lở đầu tiên tại Km 68 trên QL40B qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dẫn vào hiện trường xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, còn cách hiện trường khoảng 15km tiếp tục bị ách tắc (dự kiến đến 10h/30/10 sẽ thông xe);

- Đã khôi phục, thông xe vào sáng ngày 29/10 đối với QL1A, đường Trường Sơn Đông và QL14E.

 1. Khôi phục điện lưới:

- Đã khôi phục sự cố tại 5 đoạn đường dây lưới truyền tải 500kV, 8 đoạn lưới truyền tại 220kV và cung cấp điện trở lại cho 319 xã (Hà Tĩnh 90 xã, Quảng Bình 114 xã, Quảng Trị 77 xã, Thừa Thiên Huế 27 xã/phường, Quảng Nam 11 xã).

- Hiện nay, EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khắc phục để cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt cho người dân.

 1. Nhắn tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh tới các thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9 và mưa lũ: 61.890.966 tin; trên mạng xã hội và hệ thống Weather plus: gần 4 triệu tin.
 2. Cung cấp hàng hóa thiết yếu.

- Tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; Phú Yên, Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã dự trữ  hàng hóa lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch.

- Tại các tỉnh bị ngập lụt nặng trước bão số 9 gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến nay đã tiếp tục dự trữ đợt 2 đối với hàng hóa lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác để sẵn sàng cho đợt mưa lũ tới.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương, thiệt hại ban đầu do bão số 9 và mưa lũ tính đến 22h00 ngày 29/10/2020 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 23 người (tăng 22 người so với báo cáo ngày 28/10), cụ thể:

+ Quảng Nam: 21 người (tăng 20 người), gồm: Trà Vân 8 người (tăng 8); Trà Leng 7 người (tăng 6); Bắc Trà My 01 (tăng 01); Phước Sơn 05 người (tăng 05).

+ Gia Lai: 01 người, Đắk Lắk: 01 người (tăng 01 người).

- Người mất tích: 47 người, gồm: Quảng Nam 24 người (Trà Leng, Nam Trà My: 14, Trà Mai 01; Phước Lộc, Phước Sơn: 08, Hiệp Đức 01); Bình Định 23 người (đã cứu được 03 người tàu BĐ 97469 TS/14 lđ).

- Người bị thương: 45 người ở Quảng Nam (Trà Vân 12, Trà Leng 33).

2. Về nhà:

- Nhà sập: 2.642 nhà, gồm: Hà Tĩnh 01; Quảng Trị: 09; TT. Huế: 06; Đà Nẵng: 02; Quảng Nam: 2.372; Quảng Ngãi: 165, Bình Định: 40; Phú Yên: 06; Kon Tum: 22; Gia Lai: 13; Đắk Lắk: 06.

- Nhà tốc mái, hư hỏng: 92.356 nhà, gồm: Hà Tĩnh 42; Quảng Trị 262; T.T.Huế 1.269, Đà Nẵng 561; Quảng Nam 1.893; Q.Ngãi 84.499 (BCH tỉnh đang phân loại cụ thể mức độ thiệt hại); Bình Định 3.090;  Phú Yên 250;  Gia Lai 181; Kon Tum 572, Lâm Đồng 2; Gia Lai 480; Đắk Lắk 6.

- Nhà bị ngập: 2.415 nhà, trong đó: Quảng Bình 15 nhà, Quảng Trị 843 nhà, Đà Nẵng 281 nhà, Bình Định 1.092 nhà, Kon Tum 124 nhà, Gia Lai 60 nhà.

3. Về trụ sở cơ quan và cơ sở giáo dục

- Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng: 32 cơ sở, gồm: Quảng Ngãi: 31; Kon Tum: 01.

- Giáo dục: 157 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng, gồm: Hà Tĩnh: 02; Quảng Bình: 02; Quảng Trị: 05; TT.Huế: 37; Đà Nẵng: 15; Quảng Nam: 55; Quảng Ngãi: 29; Gia Lai: 08, Kon Tum: 04; Đắk Lắk: 04.

4. Giao thông

- 20 cầu, cống bị xói lở, hư hỏng (Quảng Trị 01, TT. Huế 16, Quảng Nam 01, Bình Định 02).

- Đường Hồ Chí Minh (Quảng Nam) bị đứt đường từ Km1353+800 - Km1354,  đã tổ chức phân luồng xuống QL14E để ra QL1.

- QL40 có nhiều điểm bị sạt lở: tại điểm sạt lở Km 68 (Bắc Trà My) lực lượng chức năng đã cho nổ mìn để mở đường; Đoạn tuyến Bắc Trà My lên Nam Trà My dài khoảng 20km, có 4 điểm sạt lở tại Km 68, K 93+800, Km 95+130, Km 96+140, hiện đang tiếp tục xử lý.

- Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, các địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

5. Về điện lực:

- 106 cột điện bị gãy đổ (Đà Nẵng: 03; Quảng Nam: 88; Phú Yên: 12; Gia Lai: 03);

- Còn 576 xã chưa có điện, gồm: Quảng Bình 2 xã; Quảng Trị 36 xã; Thừa Thiên Huế: 30 xã; Đà Nẵng: 17 phường/xã; Quảng Nam 222 xã; Quảng Ngãi 166 xã; Bình Định 45 xã; Phú Yên 9 xã; Gia Lai 24 xã; Đăk Lăk 4 xã; Kon Tum 21 xã.

6. Cây xanh bị gãy đổ: 8.773 cây (Đà Nẵng 2.923; Quảng Nam 5.000; Bình Định 350; Gia Lai 500).

7. Lúa, hoa màu bị thiệt hại: 5.467 ha (Quảng Nam 465, Kon Tum 1.274, Gia Lai 827, Phú Yên 200, Bình Định 2.687, Đà Nẵng 13).

8. Sạt lở kè biển: Kè biển bị sạt lở tổng chiều dài 2.100m, gồm: kè Lý Hòa (Quảng Bình) 500m; kè Tam Quan (Bình Định)600m.

9. Về tàu thuyền: 62 chiếc tàu cá bị chìm (tăng 8 tàu), gồm Quảng Nam: 06; Phú Yên: 8 (tăng 6); Bình Thuận: 01; Bình Định: 20 (trong đó 02 tàu chìm ngoài khơi ngày 27/10). Quảng Ngãi 27 (tăng 27).

VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1503/CĐ-TTg ngày 29/10/2020 và của Ban Chỉ đạo Trung ương và Phòng, chống thiên tai số 32/CĐ-TW ngày 28/10/2020 trong đó tập trung triển khai một số nội dung sau:

 1. Khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam và trên 2 tàu cá tỉnh Bình Định bị chìm ngày 27/10/2020; tổ chức cứu chữa người bị thương và thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những gia đình có người chết.
 2. Rà soát các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ có nhà bị sập, bị ngập sâu, kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, kiên quyết không để người nào bị đói, rét, bị thương không được chữa trị.
 3. Huy động lực lượng giúp đỡ dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, phục hồi sản xuất, khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng, hệ thống giao thông bị sạt lở nhất là trên các quốc lộ, tỉnh lộ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác.
 4. Bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, nhất là nhưng nơi bị sạt lở, qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập, nước chảy xiết.
 5. Kiểm tra, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, đặc biệt là những hồ xung yếu, hồ đã tích đầy nước.
 6. Kiểm tra, rà soát, chủ động di dời dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng ven sông, hạ du hồ chứa đến nơi an toàn./.

 

Tải file đính kèm!