Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 22/02/2021BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 22/02/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

  1. Tin cuối cùng về cơn bão Dujuan:

Sáng 22/02, bão Dujuan hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Phi-líp-pin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp đi vào Biển Đông và tiếp tục suy yếu, tan dần.

  1. Tình hình mưa:

- Mưa ngày từ 19h/21/02 đến 19h/22/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.

- Mưa đêm từ 19h/22/02 đến 07h/23/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.

- Mưa 3 ngày (từ 19h/19/02 đến 19h/23/02): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

          Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tổ chức trực ban nghiêm túc, nắm bắt tình hình thời tiết, gió mạnh, sóng lớn trên biển, chủ động thực hiện các nội dung tại Công văn số 58/VPTT ngày 20/02/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo TW về PCTT.

III. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời cung cấp cho các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

- Tổ chức trực ban PCTT, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.

 

tải file đính kèm!