Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/02/2021BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/02/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

  1. Tin gió mạnh và sóng lớn trên biển:

          Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 21/02 vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Dự báo ngày 22/02 gió giảm dần. Cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: cấp 1.

  1. Tình hình mưa:

- Mưa ngày từ 19h/20/02 đến 19h/21/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 5mm.

- Mưa đêm từ 19h/21/02 đến 07h/22/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 5mm.

- Mưa 3 ngày (từ 19h/18/02 đến 19h/21/02): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 30mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

          Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi nắm bắt tình hình thời tiết, gió mạnh, sóng lớn trên biển và bão trên địa phận Phi-líp-pin để triển khai các biện pháp ứng phó; các địa phương chủ động thực hiện nội dung Công văn số 58/VPTT ngày 20/02/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo TW về PCTT.

 III. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 58/VPTT ngày 20/02/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển để kịp thời cung cấp cho các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; tiếp tục theo dõi bão trên địa phận Phi-líp-pin.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
Tải file đính kèm